Alma "Mondial Gala"


Kalibri: 70-80 mm

Çəkisi: 140-160 qram

Dadı: şirin və bərk

Alma "Granny Smith"


Kalibri: 75+

Çəkisi: 140-160 qram

Dadı: kəmturş və bərk

Alma "Golden Delicious"


Kalibri: 70-80 mm

Çəkisi: 140-170 qram

Dadı: kəmşirin

Alma "Fuji"


Kalibri: 65-75mm

Çəkisi: 130-150 qram

Dadı: şirin